AktivVirken - Dit Aktivitetshus

AktivVirken - hvad er det?

AktivVirken er for os der ønsker aktive - og kreative  aktiviteter med fokus på livsglæde og respekt for hinanden.

 •  Du kan selv være med til at bestemme hvad der skal ske
 •  Du kan også selv stå for en aktivitet hvis du vil det
 •  Eller du kan blot deltage i aktiviteterne

 Eksempler på aktiviteter:

 • Gå og cykelture, motion i vand, danse motion m.m.
 • Selvhjælps,- sociale,- kreative,- og interessegrupper.
 • Rådgivning - og vejledning og henvisninger inden for jura,  sociallov, jobsøgning m.v.

 Alle aktiviteter tilbydes af frivillige - de er ikke nødvendigvis uddannede eksperter, men kan være fagligt, autodidakte rådgivere.

AktivVirken mål er også et forsamlings - og aktivitetshus for os der af den ene eller anden grund er uden for arbejdsmarked af psykiske, fysiske og sociale årsager - eller vi er på  efterløn eller på pension.

En af aktiviteterne er at tilbyde en brobyggerfunktion mellem relevante offentlige og private partnerne og brugerne af AktivVirken, dette i kombination med selvaktiveringsaktiviteter for brugerne.

Vi forventer

At vi med AktivVirken vil skabe større muligheder for at styrke den enkeltes ressourcer, om det er til at opsøge job, uddannelse, iværksætter aktiviteter eller vedligeholdelse og styrkelse af sit psykiske, fysiske og sociale helbred.

Målgruppen

AktivVirkens målgruppe er i princippet alle mennesker, der i dagtimerne har mulighed for at benytte sig af stedets aktiviteter.

Rammer

Projekt AktivVirken tilbyder et aktivt og kreativ hus i lokalmiljøet, hvor livsglæde og aktivitet er det centrale element, der samtidig giver mulighed for en seriøs og resultatorienteret tilgang til at lave positive livsændringer for den enkelte bruger, der ønsker denne mulighed til gavn for sig selv og samfundet.

 Værdisætning

AktivVirken ser på det enkelte menneske liv som en helhed og har fokus på menneskets almindelige behov for at glædes og for at fungere i livet som et psykisk, fysisk og socialt respekteret individ. Vi tror på, at der er udvikling og ressourcer i alle mennesker uanset ens sociale, psykiske eller fysiske udfordringer.

Aktiviteter

AktivVirkens aktiviteter spænder bredt. AktivVirkens bruger har mulighed for:  

 • rådgivning, vejledning og inspiration inden for mange relevante områder, der vedrører den enkelte socialt, personligt og juridisk.
 • jobrådgivning og sparring.
 • forskelligfe aktiviteter inden for det, sociale, psykiske og fysiske område,
 • interessegrupper, kreative aktiviteter,  glad motion, selv-udviklings aktiviteter m.m.
 • at møde et aktivt hus hvor socialt samvær er en daglig mulighed og styrke.
 • cafe aktiviteter.
 • udstillinger.
 • AktivHusets eget kor og musikgruppe.
 • hyggeligt samvær med hinanden på tværs af hele huset.
 • brugerindflydelse på alle husets aktiviteter.  

Eks. på aktiviteter:

 •  Interne fysiske aktiviteter hver dag i huset f.eks. yoga, motionsdans, fitnesstræning og yoga mv.. 
 • Eksterne aktiviteter er f.eks. samarbejde med lokale idrætsforeninger og klubber. Der vil være f.eks. tilbud om motion i vand, stavgang og gå ture ved skov og strand osv. Aktiviteterne tilrettelægges så vidt muligt efter den enkeltes udfoldelses muligheder og i samarbejde med brugergruppen.
 • Kreative aktivitetr som håndværksarbejde / reparation af f.eks. cykler, akrylmaling/ tegning, syning, osv.
 • Oprettelse af  interessegrupper som  f.eks. gå-cykel-/løbegrupper -, koncert/teaterture-, en tur i byen –, mødre-, unge-og  iværksætter-grupper samt grupper for sang og musik aktiviteter.
 • Selvudvikling og styrkelse af egne ressourcer via selvhjælpsgrupper og metoder og coaching individuelt og i gruppe.  Der vil være forskellige selvudviklende tiltag såsom, Mindfulness, meditation, tankefeltterapi,  og efter behov dannes der selvhjælps grupper.
 • Husets alkoholfri cafe har en central rolle der fungere både som informationscentral og fællesmødested. Målet for cafeens funktion er at skabe et miljø med tryghed og fællesskabs rammer. Dette forsøges at skabes ved bl.a. en ”cafeklovn” der vil være indirekte og direkte kontakt- søgende til brugerne. Cafeklovnens opgave er at skabe et livligt og trygt cafemiljø samt skabe interesse for husets aktiviteter. Cafeen er også her, der arrangeres foredrag og tema aktiviteter.

 DOG - det er ikke alle ovenstående grupper, som er aktive hele tiden. Det kommer an på 2 ting :

er der medlemmer, der efterspørger den pågældende aktivitet

og

er der frivillige undervisere til aktiviteten p.t.

Derfor er det bedst at se på oversigten på AV's forside, hvor du kan se, hvilke aktiviteter, der kører lige nu