Hvem står bag AktivVirken

Ideen til AktivVirken blev skabt blandt en kreds af førtidspensionister, arbejdsledige, efterlønnere og sygedagpengemodtagere. En kreds af mennesker med mange forskellige ekspertiser bag sig.

Vi har alle med egne erfaringer oplevet de udfordringer, der ligger i at være i den arbejdsduelige alder, men som af forskellige årsager er uden job og eller ikke fuld arbejdsduelig.

Det vil vi gerne sammen gøre noget aktivt for at ændre på. 

 

AktivVirken - hvad er det? 

AktivVirken er for os der ønsker aktive - og kreative  aktiviteter med fokus på livsglæde og respekt for hinanden.

  •  Du kan selv være med til at bestemme hvad der skal ske
  •  Du kan også selv stå for en aktivitet hvis du vil det
  •  Eller du kan blot deltage i aktiviteterne

 Eksempler på mulige aktiviteter kunne være:

  • Gå og cykelture, motion i vand, m.m.
  • Selvhjælps,- sociale,- kreative,- og interessegrupper.

 Alle aktiviteter tilbydes af frivillige - de er ikke nødvendigvis uddannede eksperter, men kan være fagligt, autodidakte rådgivere.

AktivVirken mål er også et forsamlings - og aktivitetshus for os der af den ene eller anden grund er uden for arbejdsmarked af psykiske, fysiske og sociale årsager - eller vi er på  efterløn eller på pension.

Vi forventer

At vi med AktivVirken vil skabe større muligheder for at styrke den enkeltes ressourcer.    

Målgruppen

AktivVirkens målgruppe er i princippet alle mennesker, der i dagtimerne har mulighed for at benytte sig af stedets aktiviteter.

 Værdisætning

AktivVirken ser på det enkelte menneske liv som en helhed og har fokus på menneskets almindelige behov for at glædes og for at fungere i livet som et psykisk, fysisk og socialt respekteret individ. Vi tror på, at der er udvikling og ressourcer i alle mennesker uanset ens sociale, psykiske eller fysiske udfordringer.

 

DOG - det er ikke alle ovenstående grupper, som er aktive hele tiden. Det kommer an på 2 ting :

er der medlemmer, der efterspørger den pågældende aktivitet

og

er der frivillige undervisere til aktiviteten p.t.

Derfor er det bedst at se på oversigten på AV's forside, hvor du kan se, hvilke aktiviteter, der kører lige nu