AktivVirken som arbejdsplads

Visioner for AktivVirkens aktivitetshus

CSR og social engagement

For AktivVirken er det vigtigt at drive stedet, så der er balance i den måde, vi bruger vore ressourcer på, hvad enten der er tale om medarbejdere, brugerne, miljøet eller økonomien og hvor socialt engagement er en investering i både AktivVirken’ s og samfundets fremtid.

Medarbejderstab:

En dagligleder.

En afdelingsleder for hver af de enkelte aktivitetsområder.

3-4 Frivillige, flexjob ansatte og praktikanter for hvert af de enkelte aktivitetsområder.

Eksterne medarbejdere fra kommunen f.eks. jobkonsulent, fritids og kulturmedarbejdere.

Brugerstyret aktivitetsmedarbejdere f.eks. tema – aktiviteter med patientforeninger og idrætsforeninger.

Frivilligt socialt arbejde og praktikforløb med mening.

De frivillige er sammen med de ledige en vigtig del af medarbejderstaben. Det ligger AktivVirken meget på sinde at opkvalificere via meningsfyldte arbejdsopgaver og tilbyde relevante udviklende kurser for den frivillige og ledige og hvor forløb udløser anbefaling og kursusbevis.

Det interne engagement

Det interne engagement omfatter alle de tiltag, AktivVirken laver for sine brugere huset og medarbejdere, fx trivsel på arbejdspladsen og kompetenceudvikling samt brugerstyring.

Typisk går ledelsen forrest, når AktivVirken er socialt engageret, men engagementet kan også fremkomme fra en aktivitetsafdeling eller brugergruppen.

Det eksterne engagement

Det eksterne engagement handler især om de relationer AktivVirken har. Relationerne kan fx være til offentlige og private virksomheder, kommunen, frivillige organisationer og foreninger, netværk af virksomheder, men også til Sponsorer og leverandører.

Lokale samarbejdspartnere

Relationen til kommunen, sundhedsvæsnet, foreninger, og virksomheder er naturlige samarbejdspartnere til AktivVirken, hvis der skal rekrutteres til f.eks. praktikplads, flexjob eller tilbydes brug af AktivVirken. Med AktivVirken har Kommunen mulighed for at have alle målgrupperne for de nye reformer under samme tag, hvorfor sparring falder naturligt.

Økonomi

Etablering og drift forsøges indhenter fra private og offentlige fonde samt virksomheder der gerne vil bidrage i forhold til SCR - virksomheders sociale ansvar. Øvrig drift forventes ved brugerbetaling og tilskud fra kommunen.

Fremtid

Vi vil arbejde for at blive en naturlig del og indgå i Køge kommunes planer om et nyt kulturhus, som skal samle og udvikle en vifte af spændende tilbud.