Udviklingsgrupper

Selv-udviklingsgruppe for os med udfordringer!

- Har du brug for at snakke med andre end dine nærmeste? 

- Har du brug for at få støtte til at se på din livssituation? 

- Vil du snakke med andre om de ting, der er svære at få sagt? 

- Vil du høre om andres erfaringer med deres udfordringer?

   Så er denne netværksgruppe noget for dig!!

Netværksgruppen mødes i de først 4 gange hver uge og efter følgene hver 14. dag. Vi forventes at mødes 8 gange i alt, hvorpå gruppen selv forsætter og ny netværksgruppe kan igangsættes. Alle netværksgrupper har selvfølgelig en livline og kan rekvirere Nina Frahm ved behov.

Sted: Gule Hal, Strandpromenaden 1, 4600 Køge.

Tidspunk:  Mandage og Søndage mellem 10 og 14 - aftales konkret med deltagerne inden et hold starter op.

Antal deltager: det bedste gruppe forløb er med maximalt 7 i en gruppe. Gruppen og gruppelederen aftaler bedst egnet ugedag og tidspunkt.

Pris: Det er gratis at deltage for medlemmer.

Gruppenleder: Nina Frahm, der har 20 års erfaring med gruppe arbejde som metode inden for revalidering for bl.a. sygedagpengemodtagere i henholdsvis Roskilde Bomi, Boestofte kursuscenter i Fakse og Erhvervsvirken i Køge, for mennesker der af mange forskellige årsager og sygdomme skulle finde nye veje i deres livssituation og udfordringer for et fremadrettet liv.

Vil du vide mere om hvordan det forgår og hvilken rolle en gruppeleder har, er du velkommen til at kontakte mig på frahmnina@gmail.com eller telefon 23316339.

 Socialt gruppearbejde metoden i Nætværksgrupperne:

 Socialt gruppearbejde er en ressourceorienteret arbejdsform, der med gruppen som ressource, støtter den enkeltes udvikling. 

Der arbejdes med individuelle mål i gruppen og gruppelederne faciliterer gruppeprocessen, så den bliver en værdifuld støtte for den enkelte deltager. 

Gennem socialt gruppearbejde støtter man den enkeltes identifikation af og anvendelse af egne ressourcer. Det lever op til de faglige forventninger vi har til en rehabiliterende tilgang, hvor den enkeltes recovery proces støttes. 

-          Øger den enkeltes selvstændighed 

-          Mindsker afhængighed 

-          Giver en længerevarende effekt 

-          Hurtigere og bedre målopfyldelse 

-          Muligheder for nye netværk

Vel mødt!