Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes typisk den første onsdag i hver måned kl. 08.30
  
Medlemmer er meget velkommen til at deltage  ved bestyrelsesmøderne og komme med indput, forslag og ideer til aktiviteter eller andet bestyrelsen skal arbejde med.
 
 Medlemmer har taleret, men ikke stemmeret, på  bestyrelsesmøderne.
Gør din taleret gældende og mød op til bestyrelsesmøderne!
 
 
Bestyrelsen kan træffe mailbeslutninger som efterfølgende bliver underskrevet ved næste bestyrelsesmøde. 
 
Alle referater der vedrører Aktivvirken kan ses i mappe i AktivVirken

 BESTYRELSESBESLUTNINGER
Det anbefales at have en bestyrelsesprotokol (digitalt eller fysisk), hvori der skriver referater fra bestyrelsesmøder. Det er op til bestyrelsen at beslutte, hvilken form for referat vi vil benytte. Det er også op til bestyrelsen at beslutte, om referaterne er offentlige og tilgængelige for alle medlemmer, eller om de er interne arbejdsredskaber for bestyrelsen. Hvis ikke referaterne er offentlige, skal det overvejes, hvordan medlemmerne informeres om beslutninger. 

Bestyrelsen skal godkende referaterne - enten ved afslutningen af mødet eller senest på det næstkommende bestyrelsesmøde. Det er vigtigt, at have adgang til foreningens protokol – både som juridisk og historisk dokument, og at den opbevares sikkert og gives videre, når der sker udskiftning på posterne i bestyrelsen.

Det er naturligt, at foreninger udvikler og forandrer sig – og når det sker, kan der være behov for, at ændre vedtægtererne. Det anbefales, at bestyrelsen med jævne mellemrum gennemgår vedtægterne og sikrer, at de fortsat passer til de faktiske formål og forhold i foreningen. 
Hvis der ikke længere er overensstemmelse mellem foreningens formål og aktiviteter, må bestyrelsen tage initiativ til at justere enten aktiviteterne eller formålet. 
Generelt anbefales det, at vedtægter jævnligt får et serviceeftersyn, så de er opdaterede og fungerer i det daglige foreningsarbejde.

 

TRANSPORT

 

Det er ulovligt, at deltagerne i AktivVirken giver penge til underviserne.

 

AktivVirken betaler for transporten til frivillige, hvis de søger om kørselsgodtgørelse, som er den laveste takst på 1,99kr/km. Kørselsgodtgørelsen bagudbetales en gang i kvartallet til underviser.
Bestyrelsen påtager sig at indkræve 10 kr. pr. deltager pr. gang på hold, hvor en underviser ønsker kørselsgodtgørelse. Beløbet indbetales forud til kassereren og beløber sig til 120 kr pr. kvartal.