Selvhjælps coaching

Hvad er coaching? – hjælp til selvhjælp!

Coaching er en metode til personlig udvikling for individer eller grupper baseret på en dialog. 
Formålet er at skabe udvikling for dig via indsigt, ansvarliggørelse, målsætning og handling. Målet for coaching er at udvikle selvansvarlighed og evne til selvregulering.
 

Coaching processen

I coaching processen undersøger du, hvad der er dine barrierer for at bevæge dig i den retning, du ønsker og hvad der støtter dig i dine tanker og handlinger. De parametre der støtter og hæmmer tager ofte udgangspunkt i følelser forankret i personlige værdier og overbevisninger. Derfor arbejdes der også med afklaring af dine overbevisninger og værdier i forbindelse med at tilrettelægge dine konkrete handlinger frem mod nye personlige mål.
 
Du vælger hvor du vil fokusere i din livssituation for at skabe forandringer. Det kan være med udgangspunkt i din arbejdssituation eller i din livssituation generelt. Coachen stiller dig spørgsmål, som får dig til at reflektere og hjælper dig til at skabe en personlig afklaring og at finde den udviklingsvej du ønsker dig. Det kan f.eks. være spørgsmål som:
 

 1. Hvis din livssituation skal føles helt i top, hvad ønsker du så at ændre på?
 1. Hvad ønsker du mere af i dit liv?
 1. Hvad er vigtigt for dig?
 1. Beskriv et personligt mål der vil gøre en stor forskel i dit liv
 1. Hvilke ressourcer (viden, kr, tid, relationer) skal du have til rådighed for at nå dit mål?
 1. Hvad er det næste skridt du skal tage for at nå dit mål?
 1. Hvordan vil du vurdere din karriereudvikling og personlige udvikling på en skala fra 1-10?
 1. Hvad er 3 af dine største styrker?
 1. Hvad vil der ske, hvis du IKKE gør noget ved din nuværende situation?
 1. Hvordan vil du forpligtige dig selv til at nå dine personlige mål?

 De overordnede spørgsmål afleder svar der uddybes med flere spørgsmål på vejen mod at skabe klarhed og fokus på hvad der er vigtigt for dig og hvilke fremtidige mål, du vil arbejde på at nå på både helt kort og på lang sigt.

 Indsæt nye spørgsmål og svar:

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.


For dig kan coaching være en hjælp, hvis du gerne vil forbedre dine resultater eller du oplever at noget hindrer dig i at gøre det. I de situationer hjælper coaching til at frigøre flere ressourcer og skabe fokus på, hvad hindringerne består i, hvordan du kan fokusere på andre muligheder, så du kan få frigjort den energi, der er bundet i at være uafklaret.

Hvornår er der brug for coaching? 

Coaching er en mulighed, når du: 

 • ønsker at udvikle dig som menneske og ønsker hjælp til at se nye perspektiver og muligheder i din livsroller.
 • kan mærke at du er uafklaret og oplever, at der er mange tanker der fylder og tager energien fra dig. Små ændringer i fokus og nye perspektiver kan hurtigt hjælpe dig videre.
 • oplever at det går godt, men ønsker dig mere af fremtiden og en personlig plan for at nå det.
 • viser tegn på stress og udbrændthed og problemer med at holde fokus på dine hovedopgaver. Coaching kan afklare dine personlige værdier og hvordan du kan udleve dem i de daglige opgaver.
 • hvis du oplever, at en del af dit liv er meget ensomt, fordi du ikke føler du kan drøfte alt med dine medmennesker, familie og venner. Her kan coaching også være en vej til at få en personlig og objektiv sparringspartner.

God fornøjelse