Projektansatte

Opgaver til en aktivitetsleder i AktivVirken 2016/17

 Jeg hedder Annabella Al-Nafousi, og er projektansat aktivitetsleder i AktivVirken. Det er jeg dels fordi jeg tror på Aktivvirkens formål og eksistensberettigelse, og dels fordi jeg kunne se mig selv have en positiv indvirkning på den interne synlighed og kultur, samt på synligheden i lokalsamfundet. 

Mine opgaver i den første tid har derfor været:
- Introduktion af AktivVirkens organisering for nye medlemmer
- Redigere hjemmeside og kalender 
- Oprette en logbog til små fælles informationer og hilsner
- Referent ved bestyrelsesmøder
- Formidle arrangementer internt
- Udsende mails til medlemmer
- Udarbejde drejebog for formandens, bestyrelsens og de frivilliges arbejde

- Tale AktivVirkens sag ved brugermøde med Køge Kyst
- Skrive artikler, som giver AktivVirken opmærksomhed i lokalavisen mm
- Bestille annoncer og flyers
- Introducere AktivVirken til besøgende grupper
- Opbygge samarbejde med andre foreninger, som AktivVirken kan trække på
- Støtte AktivVirken i at have hyggelige og velegnede lokaler til aktiviteterne
 
Kort om min baggrund:
Jeg er født i 1972, bor i Køge og er gift med Frank og har drengene Ludvig og Vitus.
I 1995 blev jeg uddannet lærer, og har siden arbejdet som underviser med familiearbejde og kognitive vanskeligheder. Sideløbende har jeg uddannet mig til NLP coach og Enneagram practitioner, og taget kurser i foredrag, stress release, kognitiv træning mm. Jeg blev selvstændig i efteråret 2016, for bl.a. at leve af at holde foredrag og kurser om Enneagrammet som personligt værktøj til at få bedre relationer til sig selv og andre.
Udover at bruge min tid på AktivVirken, sidder jeg i Køge Byråd i Kulturudvalget og i Børneudvalget.