AktivVirken

Hvem står bag AktivVirken

Ideen til AktivVirken blev skabt blandt en kreds af førtidspensionister, arbejdsledige, efterlønnere og sygedagpengemodtagere. En kreds af mennesker med mange forskellige ekspertiser bag sig.

Vi har alle med egne erfaringer oplevet de udfordringer, der ligger i at være i den arbejdsduelige alder, men som af forskellige årsager er uden job og eller ikke fuld arbejdsduelig.

Det vil vi gerne sammen gøre noget aktivt for at ændre på. 

AktivVirken - hvad er det? 

AktivVirken er for os der ønsker aktive - og kreative  aktiviteter med fokus på livsglæde og respekt for hinanden.

  •  Du kan selv være med til at bestemme hvad der skal ske
  •  Du kan også selv stå for en aktivitet hvis du vil det
  •  Eller du kan blot deltage i aktiviteterne

 Eksempler på mulige aktiviteter kunne være:

  • Gå og cykelture, motion i vand, m.m.
  • Sociale-, kreative-, kulturel-, selvhjælps-, og interessegrupper.

 Alle aktiviteter tilbydes af frivillige - de er ikke nødvendigvis uddannede eksperter, men kan være faglige eller autodidakte rådgivere.

AktivVirkens mål er også et aktivitetshus for os, der af den ene eller anden grund er uden for arbejdsmarked af psykiske, fysiske og sociale årsager - eller vi er på  efterløn/pension.

Målgruppen

AktivVirkens målgruppe er i princippet alle mennesker, der i dagtimerne har mulighed for at benytte sig af stedets aktiviteter.