AktivVirken

Visioner for AktivVirken

Visioner for AktivVirkens aktivitetshus

CSR og social engagement

For AktivVirken er det vigtigt at drive stedet, så der er balance i den måde, vi bruger vore ressourcer på, hvad enten der er tale om medarbejdere, brugerne, miljøet eller økonomien og hvor socialt engagement er en investering i både AktivVirken’ s og samfundets fremtid.

Det eksterne engagement

Det eksterne engagement handler især om de relationer AktivVirken har. Relationerne kan fx være til offentlige og private virksomheder, kommunen, frivillige organisationer og foreninger, netværk af virksomheder, men også til Sponsorer og leverandører.

Økonomi

Etablering og drift forsøges indhenter fra private og offentlige fonde samt virksomheder der gerne vil bidrage i forhold til CRS - virksomheders sociale ansvar. Øvrig drift forventes ved brugerbetaling og tilskud fra kommunen.

Fremtid

Vi vil arbejde for at blive en naturlig del og indgå i Køge kommunes planer om et nyt kulturhus, som skal samle og udvikle en vifte af spændende tilbud.