AktivVirken

Gør en forskel - meld dig som frivillig!

Dette er en særlig forespørgsel til dig, som kunne overveje at tilbyde frivilligt arbejde ved at bidrage med dét, du er bedst til.

Der findes mange udenfor arbejdsmarkedet, som kan mere og som vil mere, og de kommer i AktivVirken; en forening i Køge, der lige nu tilbyder forskellige undervisningshold, samt et væld aktiviteter og muligheder.

Undervisningen foregår mandag - onsdag - fredag i tidsrummet kl 10-13.

Hvis du har mod og lyst til at dele ud af dine evner i en god sags tjeneste, må du meget gerne kontakte os på Telefon: 23 31 63 39  Mail: aktivvirken@gmail.com
Venlig hilsen Bestyrelsen

 Vi har altid brug for nye frivillige inden for nedenstående opgaver.

Vil du gøre en forskel - og selv møde mange spændende frivillige, har du muligheden for det hos AktivVirken.

 Opgaverne er mange, så der er altid plads til dig! 

 Har du en ide til aktiviteter og vil måske selv stå for en aktivitet er du også meget velkommen til det. 

 2.

 1.

 3.

 4.

 5.

 7.

 6.

 8.

 9.

 10.

 11.

 12.

 13.

 15.

 14.

 16.

 17.

 19.

 18.

 20.

 21.

 22.

 23.

 24.

Frivillige opgaver i AktivVirkens:

Økonomi: Bogføring af indtægter og udgifter budgetplanlægning Bruger web-regnskab.dk til bogføring og intern årsrapporterne. Støttekroner skal budgetsiteres og afrapporteres.

Bestyrelsen: møder med dagsorden og referater til alle medlemmer. -  indgå i interne og eksterne sparring- Ansvar for de vedtægt bestemte § bliver overholdt, indkalde til generalforsamling

Talskvinde/mand: AktivVirkens ansigt ud af til enten ved formanden eller ved en bestyrelses udpeget person.

Sponsorer og samarbejdspartnere: Søge lokale private og offentlig støtte enten ved opbakning og eller økonomisk

Støtte ansøgninger: Puljeportalen; Aktivitetspuljen – Uddannelsespuljen – socialpuljen og Ad hoc puljer, ansøges, budgetteres og afrapportering.

Fundraising: opsøgende og søge støtte til AktivVirkens faste og nye tiltag.

Lokal støtte: Køge km. §18 og Kulturpuljen ansøges, budgetteres og afrapportering.

Frivillige pleje og ajourføring; Aktivitetsmapper ajourføres, møder og interne og eksterne kurser for frivillige.

Medlems pleje og ajourføring; Database med medlems informationer, inkluderende kurser, møder og aktiviteter

Forretningsorden og organisationsplan; udarbejde en synlig manual om AktivVirkens interne og eksterne opgaver og organisering. Samt manualer for de frivillige med specifikke detaljer op opgaverne.

Nye tiltag, projekter og workshop; udarbejdes og distribuere ud på website, Facebook og medlemmers mail

Køge Kyst, ejer og udlåner af lokaler. Brugermøder/fællesarrangementer/booke lokaler/ samarbejde med øvrige bruger af Gule Hal.

Lokalepleje: vedlige holde en renlig og opryddelig standard, dette gælder også AktivVirken metalskabe i forstuen/verandaen samt køkken skabene. (Køge Kyst medarbejdere støvsuger og vasket gulv hver mandag)

Markedsføring.  Udarbejdelse af artikler og Annoncer

Hjemmesiden/ Facebook: Webmaster opgaver-at administrere siden og ajourføre på web site og Facebook

Markedsføring af tilbud; på website, Facebook, køgenu.dk kultunaut.dk, mv

Reklame materialer og udstyr; Folder/ pjecer/plakater, visitkort. foto og plancher udarbejdes, budget, tilbud indhentes på udstyr (vi har 2 telte, fold ud 4A stander og gadeskilt)

. www.frivilligjob.dk Søge specifikke frivillige - Skrive ansøgninger / opdatere website - annullere annoncer

Hvervning af medlemmer: via kampagner ved lokale åbne aktiviteter samt info dage i foreningen.

Cafe værtfunktioner: åbne og lukke, servere caffe og te hygge med gæsterne 

Frivillige underviser: underviser i specifikke fagområder med en fast tid og dag.

Værter ved arrangementer: op og nedtagning af udstilling og udstyr, stand holdere ved AktivVirkens stand samt sælge kaffe, te, vand mv til publikum.

Ad hoc frivillige: indkaldes til specifikke opgaver, workshop foredrag mv.

Net-rådgivning: pleje af net- rådgiverne, administrere siden og opdatere/ hjemmeside kontakt formidles videre