AktivVirken

Bliv medlem og få adgang til aktiviteterne

Du skal være bosiddende i Køge Kommune.

Som medlem  - gør du en forskel! Jo flere vi er, der sympatisere med AktivVirken jo bedre chance har vi for at realisere drømmen om at få vort eget aktivitetshus og realisere de mange aktiviteter vi har og gerne vil sætte i værk.Meld dig som aktivt medlem eller støttemedlem her for kun  kr. 200,- årlig. 

Alle medlemmer ultimo året vil blive opkrævet nyt kontingent i januar. Nye medlemmer kan lave en bankoverførsel til AV’s konto i Arbejdernes Landsbank (regnr : 5368, konto: 0244021) -  OG HUSK  AT SKRIVE dit fulde navn på. 

Som medlem er de fleste af AktivVirkens aktiviteter gratis.